Mesafeli Satış Sözleşmesi

Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1.TARAFLAR

Bir tarafta Satıcı;

Ünvan : Denizli Caner Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti.

Adres : 3. san. sit. 62 sk. no:1  20175 Denizli / Türkiye

Telefon :  0 258 268 88 99
 
Bundan sonra “SATICI” olarak anılacaktır.

 
Diğer Tarafta Alıcı;

Adı Soyadı / Unvanı :
Adres :
Telefon :
E-Posta :

Bundan sonra “ALICI” olarak anılacaktır.

 MADDE 2.KONU

İş bu sözleşmenin konusu, ALICI'NIN, SATICI'YA ait www.kamyonyedekparca.com adlı internet sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine sözleşmede bahsi geçen satış fiyatı belirtilen ürün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3.SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNÜN TANIMI VE TÜRÜ

 İş bu sözleşme konusu ürün/ürünler SATICI’NIN www.kamyonyedekparca.com adlı internet sitesi aracılığıyla satış ve teslimini yaptığı her türlü üründür. Ürünün Cinsi ve türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi ve Tüm Vergiler Dâhil Satış Bedeli www.kamyonyedekparca.com adlı internet sitesindeki ürün tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir.

ALICI, satışa konu ürün/ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme sekli, teslimat koşulları vs. satışa konu ürün/ürünlerle ile ilgili tüm ön bilgiler ve "cayma" hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürün siparişini verdiğini iş bu sözleşme hükümlerince beyan ve kabul eder. “Ön bilgilendirme formu” ve “Fatura” iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır. Sipariş gerçekleştiği anda ALICI bu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

MADDE 4.SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN VE TESLİM BİLGİLERİ

 Ürünlerin Cinsi ve Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Satış Bedeli ve Teslimat Bilgileri aşağıda yer aldığı şekildedir.

Ürün’ün Cinsi:

Ürün’ün Türü:

Ürün’ün Adeti:

Ürün’ün KDV Dahil Peşin Fiyatı:

Sipariş İşlem ve Gönderim Ücreti:

Ödeme Şekli:

Vade Farkı:

Ürün’ün Toplam Fiyatı:

Teslimat Adresi:

Teslim Edilecek Kişi:

Fatura Adresi:

MADDE 5.GENEL HÜKÜMLER

5.1.SATICI tarafından daha önce imzalanmış bulunan iş bu iki nüsha sözleşme ALICI tarafından sipariş onay tarihinde onaylanarak ve elektronik ortamda yapılan satışlarda yine elektronik ortamda imzalanarak kabul edilmiştir. ALICI tarafından Havale/EFT ile ödenecek olan siparişin işleme alınma tarihi, siparişin verildiği tarih değil, ALICI tarafından yapılan ödemenin SATICI’NIN hesabına yansıma tarihidir.

5.2.18 yaşından küçük kişiler www.kamyonyedekparca.com aracılığıyla alışveriş yapamazlar. Tüketici, bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, 18 yaşından büyük olduğunu teyit etmiş olur.

5.3.ALICI www.kamyonyedekparca.com adlı internet sitesinde ve iş bu sözleşmenin 4. maddesinde belirtilen sözleşme konusu ürün/ürünlerin temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ve teslimat masraflarının ALICI tarafından karşılanacağına, teslimatın gerçekleştirileceği süreye, SATICI’NIN tam ticarî unvanı, açık adresi ve iletişim bilgilerine ilişkin tüm ön bilgiler konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgilere elektronik ortamda yapılan satışlarda elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan ve kabul eder. ALICI madde 4’te belirtilen tüm bilgileri okuduğunu ve anladığını, bu ürün/ürünlerin satın alınması için gerekli onayı verdiğini beyan ve kabul eder.

5.4.ALICI bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden evvel, SATICI tarafından tüketiciye verilmesi gerekli siparişi verilen ürün/ürünlere ilişkin özellikler, ürünlerin tüm vergiler dahil satış fiyatı, SATICI’NIN açık adresi, ticarî unvanı ve iletişim bilgileri, ödeme şekli ve teslimat ve teslimat masraflarının ALICI tarafından karşılanacağını ve miktarına ilişkin bilgileri de eksiksiz ve doğru olarak edindiğini teyit etmiş olacaktır.

5.5.Satıcı sözleşmeye konu ürün/ürünlerin siparişte belirtilen niteliklere uygun, sağlam ve eksiksiz olarak ve garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte teslim etmekle yükümlüdür. Ürün/ürünlerin garanti belgeleri ve garanti süreleri ürün/ürünlerin markaları tarafından belirlenen süreler kadardır. İnceleme işlemleri markalar tarafından iş bu süreler içinde yapılmaktadır. Garanti süresi dolmuş ürün/ürünlere ilişkin inceleme işlemleri markalar tarafından reddedilmektedir.

5.6.ALICI’NIN Havale/EFT yolu ile ödeme yapmak istemesi halinde siparişten itibaren 1 hafta içinde satın alınmak istenen ürün/ürünlere ilişkin bedeli SATICI’NIN hesabına ödemesi ve ödemenin yapılmış olduğuna ilişkin olarak www.kamyonyedekparca.com adlı internet sitesinin ilgili bölümünde “Havale/EFT yaptım” butonu tıklanarak internet site işleticisine bildirim yapılmalıdır. Aksi takdirde ALICI’NIN siparişi iptal edilecektir.

5.7.ALICI'NIN kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda internet sitesinden seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, ALICI ile kart sahibi banka arasında imzalanmış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile ALICI arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. ALICI, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.

5.8.ALICI’NIN internet sitesinden sipariş verdiği sözleşme konusu ürün/ürünler, 30 günlük süreyi aşmamak üzere sipariş verilen her bir ürün için ALICI’NIN yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ve internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre zarfında ALICI’YA veya ALICI’NIN gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilecektir. Bu süre ALICI’YA yazılı olarak bildirilmek koşuluyla en fazla 10 gün uzatılabilir. Teslim anında ALICI’NIN adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICININ ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI'YA iade edilmesinden dolayı oluşan giderlere ALICI katlanacaktır.

5.9.Sözleşme konusu ürün/ürünler, ALICI'DAN başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

5.10.Sözleşme konusu ürün/ürünlerin teslimat masrafları ALICI tarafından ödenecek ve ALICI’NIN siparişine ilişkin faturaya “Gönderim Ücreti” şeklinde yansıtılacaktır. SATICI, internet sitesinde, belirlenen ürün/ürünlere ilişkin belirlenen tarih diliminde ve/veya belirlenen toplam alışveriş tutarının üzerinde alışveriş yapılması halinde teslimat ücretinin SATICI tarafından karşılanacağını beyan etmişse, belirlenen koşullar dahilinde teslimat masrafı SATICI’YA ait olacaktır.

5.11Teslimat; stok durumunun müsait olması ve mal bedelinin SATICI’NIN hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır. Ürün/ürünlerin teslim edilebilmesi için Ön Bilgilendirme Formunun elektronik teyit edilmesi, iş bu sözleşmenin imzalı bir nüshasının SATICI’YA ulaştırılmış olması ve ürün/ürünler bedelinin ödenmiş olması gerekmektedir. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı ürün/ürünlerin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. ALICI taşıma bedelini ödemekle yükümlüdür.

5.12.Sözleşme konusu ürün/ürünleri ALICI’YA teslim edecek Kargo şirketinin ürün/ürünlerin teslimi ile ilgili yaşadığı her türlü sorun nedeniyle ürün/ürünleri zamanında teslim edememesi ve/veya hiç teslim edememesinden SATICI sorumlu tutulamayacaktır.

5.13.SATICI, sözleşmedeki ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’YI bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

5.14.Ürünün tesliminden sonra ALICI'YA ait kredi kartının ALICI'NIN kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'YA ödememesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 gün içinde SATICI'YA iade etmek zorundadır. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'YA aittir.

5.15. SATICI ürün/ürünlerin ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, sözleşme konusu ürün/ürünler SATICI tarafından mücbir sebepler ve nakliye yapılmasını önleyen olağanüstü durumlar ve/veya ürünün stokta bulunmaması, tedarik edilememesi nedeniyle süresi içinde ALICI’YA teslim edilemezse ve/veya Tüketici Hakem Heyeti kararları ile tüketiciye bedel iadesi yapılmasına karar verilmiş olması halinde, SATICI durumu ALICI’YA bildirecektir. ALICI, SATICI’NIN bu kapsamda hiçbir sorumluluğu olmadığını, siparişin iptal edilmesini veya teslimat süresinin engelleyici durumunun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabileceğini beyan ve kabul eder.  ALICI’NIN siparişi iptal etmesi halinde ve ürün/ürünlerin bedellerinin ödenmiş olması halinde ödenen bedel ve varsa belgeler 10 (on) gün içerisinde kendisine ödenir.(kredi kartı ile yapılan taksitli alışverişlerde ise kredi kartına iade için yukarıdaki prosedür ALICI tarafından kabul edilir.)

5.16.İş bu sözleşmenin 5.15. maddesinde sayılan hallerde ve/veya ALICI’NIN siparişin iptalini talep etmesi halinde SATICI’YA ödediği bedel 7 gün içinde aynen iade edilecektir. ALICI’NIN kredi kartı ile
ödeme yapmış olması halinde de ürün tutarı aynı süre içinde bankaya iade edilecektir. ALICI bu tutarın ALICI’NIN hesabına yansıtılmasının Banka işlemi olduğunu
SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının ortalama 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu hususta SATICI’NIN sorumluluğu bulunamayacağını kabul etmektedir. Tüketicinin ürün/ürünleri kredi kartı ile ve taksitle almışsa, kaç taksitle aldıysa Banka müşteriye geri ödemesini de o kadar taksitle yapmaktadır.

SATICI bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların ALICI’NIN kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır. ALICI’NIN satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 iade yansıyacak ve müşteri iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.  Kredi kartı ile alınmış ürün/ürünlerin iadesi durumunda SATICI Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği ALICI’YA nakit para ile ödeme yapamaz. Üye işyeri yani SATICI bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup, Üye işyeri yani SATICI ilgili tutarı Bankaya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda anlatmış olduğumuz prosedür gereğince ALICI’YA nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. Kredi kartına iade, SATICI’NIN Bankaya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, Banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılacaktır. ALICI’NIN Havale/EFT ile ödeme yapmış olması halinde iade ALICI’NIN banka hesap bilgilerinin istenmesi akabinde ALICI’NIN belirttiği hesaba (hesabın fatura adresindeki kişinin adına veya kullanıcı üyenin adına olması şarttır) havale/EFT şeklinde yapılacaktır. Alıcı, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüt eder.

5.17. ALICI, sözleşme konusu ürün/ürünleri teslim almadan önce muayene edecek ezik, kırık, ambalajı yırtık vs. hasarlı ve ayıplı ürün/ürünleri kargo şirketinden teslim almayacaktır. ALICI tarafından Kargo şirketinden tutanak tutturulmaksızın teslim alınan ürün/ürünlerin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra ürün/ürünlerin özenle korunması borcu, ALICI'NIN yükümlülüğündedir.

5.18.İş bu sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan ve olması öngörülemeyen, her iki tarafın da kusuru olmaksızın meydana gelen ve tarafların iş bu sözleşme kapsamında kendilerine yüklenen yükümlülükleri yerine getirmelerini veya zamanında yerine getirmelerini engelleyen durumlar, örneğin savaş hali, doğal afetler, grev, lokavt, mevzuat değişikliği kapsamında ürün/ürünlerin ithalatına getirilen engelleme halleri, grev, lokavt vs.. haller mücbir sebep olarak kabul edilecektir. Mücbir sebebe maruz kalan taraf derhal karşı tarafı yazılı olarak bilgilendirecek ve mücbir sebep devam ettiği müddetçe iş bu sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmemekten dolayı sorumlu tutulmayacaktır. Mücbir sebep hali 30 günden fazla devam ederse, taraflardan her birinin sözleşmeyi tek taraflı fesih hakkı bulunacaktır.

5.19.İnternet sitesi aracılığıyla satışa sunulan ürün/ürünlerin stokta bulunmaması muhtemeldir. Ürün/ürünler gerekli görüldüğü takdirde üretilmektedir. ALICI tarafından sipariş edilen ve stokta bulunmayan ürün/ürünlerin bir takım sebeplerle üretiminin mümkün olmaması halinde iş bu durum SATICI tarafından ALICI’YA e-posta veya telefon aracılığıyla bildirilecek olup, ürün/ürünler için ALICI tarafından ödenmiş bulunan tüm bedel, siparişe ilişkin ödemenin kredi kartı ile yapılmış olması halinde kredi kartına, havale/EFT yolu ile yapılmış olması halinde ilgili banka hesabına yapılacaktır.

5.20.İnternet sitesi aracılığıyla ALICI tarafından satın alınan ürün/ürünlerin garanti süresi içinde arızalanması halinde, kargo ücreti ALICI tarafından karşılanmak suretiyle ürün/ürünlerin faturası ile birlikte gönderilmesi ile gerekli onarım yetkili servise yaptırılacaktır. Arıza inceleme işlemleri satın alınan ürün/ürünlerin marka arıza inceleme birimlerince yapılarak karar verilecektir. Arıza inceleme işlemleri en az 21 iş günü (1 ay) sürmekte olup, arıza inceleme biriminin yoğunluğuna göre 30 iş gününe kadar uzayabilmektedir. Arıza inceleme birimlerince verilen kararın SATICI’YA ulaştırılması akabinde ALICI ile irtibata geçilecek ve ürün/ürünlerin arızalı olarak kabul edilmesi durumunda ALICI tarafından seçim yapılarak arızalı ürün ile aynı ürün veya başka bir ürün temin edilecektir. ALICI tarafından seçilen ürün ile arızalı ürün arasında fiyat farklılığı bulunması halinde SATICI tarafından ucuz ürünlerde fark iadesi yapılmayacak ve fakat daha pahalı ürün seçilmesi halinde ALICI’DAN fiyat farkı talep edilecektir. ALICI tarafından faturasız olarak gönderilen ürün/ürünlerde arıza inceleme işlemleri yapılmamaktadır.

5.21.SATICI tarafından internet sitesi aracılığıyla hediye çeki kampanyası yapılacağının duyurulması halinde internet sitesinde yayınlanan kampanya koşulları ALICIYI tümüyle bağlayacağından, ALICI internet sitesinde ilan edilen kampanya koşullarında belirtilenden farklı talepte bulunamayacaktır. İnternet sitesinde satışları kapsayan bir kampanya, her ne koşulda olursa oldun diğer kampanya/kampanyalarla birleştirilemez. Kampanyada belirtilen hediye çekleri karşılıkları hiçbir hal ve koşulda nakit olarak talep edilemez. Kampanyanın başlangıç ve bitiş tarihleri kampanya koşullarında ilan edildiği şekli ile geçerli olacak olup kampanya bitim tarihinden sonra ALICI ilgili kampanyaya ilişkin talepte bulunamayacaktır. Kampanya ile kazanılan hediye çeklerinin son kullanım tarihleri de kampanya koşullarında ilan edildiği şekli ile geçerli olacak olup hediye çekinin son kullanım tarihine kadar kullanılmaması halinde bu tarihten sonra ilgili çeke ilişkin talepler geçersiz olacaktır. Kampanya kapsamında kazanılan hediye çekleri başka kişi/kişilerin adına devredilemez, ancak ilgilisi tarafından kullanılabilir. Kampanyada kazanılan hediye çekleri ancak ve sadece internet sitesinde kampanya koşullarında belirtilecek tutarın üzerinde alışveriş yapılması halinde ve yine kampanya koşullarında belirtilen ürünlerin haricinde kullanılacak olup hediye çeklerinin fiziken basılarak ALICIYA iletilmesi ve iş bu çeklerin internet sitesi haricindeki alım-satımlarda kullanılması talep edilemeyecektir.

5.22.Taraflar, ALICI’NIN beyanını içeren SATICI kayıtlarının, (bu kayıtlar telefon görüşmesi, internet kayıtları vs. olacaktır) taraflar için bağlayıcı delil sayılacağı hususunda mutabıktırlar.

MADDE 6.CAYMA HAKKI

6.1.ALICI, sözleşme konusu ürün/ürünlerin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 30 (otuz) gün içinde hiçbir gerekçe göstermeksizin ve cezaî şart ödemeksizin cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde SATICI'YA faks, e-posta veya internet sitesinde bildirilen müşteri hizmetleri telefonları aracılığıyla bildirimde bulunulması ve ürün/ürünlerin 7. madde hükümleri çerçevesinde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve www.kamyonyedekparca.com adlı internet sitesinde yayınlanmış olan ön bilgiler gereğince, kullanılmamış ve SATICI tarafından tekrar kullanıma arz edilebilir nitelikte olması gerekmektedir. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'YA teslim edilen ürün/ürünlerin SATICI’YA gönderildiğine dair Kargo Teslim Tutanağı ile ürün/ürünlere ilişkin fatura aslının iadesi zorunludur. Ürün/ürünlerin kutusu, ambalajı ve aksesuarları ile birlikte hasarsız ve eksiksiz olarak iade edilmesi gerekmektedir. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden 10 (on) gün içinde ürün/ürünlerin bedeli ALICI'YA iade edilir ve 20 (yirmi) günlük süre içinde ürün/ürünler iade alınır. Fatura aslı gönderilmezse, ALICI'YA KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. ALICI’NIN kusurundan dolayı malın değerinde bir azalma olursa veya iadesi imkansızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’NIN zararlarını ikame etmekle yükümlüdür.  Ürün bedelinin iadesinde banka tarafındaki aksaklıklardan SATICI sorumlu tutulamaz. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürün/ürünlerin ALICI tarafından anlaşmalı kargo firması olan Yurtiçi Kargo firması aracılığıyla (anlaşmalı kargo firmasının değişmesi halinde gerekli bildirim internet sitesi aracılığıyla yapılacaktır.) gönderilmesi halinde teslimat bedeli SATICI tarafından karşılanır. ALICI’NIN ürün/ürünleri başka bir kargo firması aracılığıyla göndermesi halinde teslimat bedeli ALICI tarafından karşılanacak olup, ALICI tarafından bu şeklide karşı ödemeli olarak gönderilen ürün/ürünleri SATICI’NIN teslim alma yükümlülüğü bulunmamaktadır. ALICI ürün/ürünlerin anlaşmalı kargo firması olan Yurtiçi Kargo firmasından başka bir kargo firması ile gönderilmesi halinde SATICI’DAN herhangi bir talepte bulunamayacak olup, SATICI’NIN bu nedenle doğmuş/doğacak olan her türlü zararını tazminle mükellef olacaktır. Ürün/ürünlerin açıklandığı şekli ile ve belgeler ile iade edilmemesi halinde iade işlemi gerçekleştirilemeyecek olup ürün/ürünler SATICI’YA gönderildiği hali ile ve karşı ödemeli olarak ALICI’YA geri gönderilecektir. SATICI’NIN bu halde herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır.

6.2. KKTC ve yurtdışı gönderilerinde ALICI tarafından sipariş kapsamında yapılan ödemelerde KDV ödenmesi yapılmamakta olduğundan, ürün/ürünlerin gümrükten teslim alınması sırasında satın alınan ürün/ürünlerin tüm vergilerini ALICI ödemekle yükümlüdür. Gümrükten her ne şekilde olursa olsun teslim alınmayan ürün/ürünler için ALICININ cayma hakkı bulunmamaktadır.

MADDE 7 - CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK MAL/HİZMETLER

 Niteliği itibarıyla; tek kullanımlık ürünler, hızla bozulan ve son kullanma tarihi geçme ihtimali bulunan ürünler, kopyalanabilir her türlü yazılım ve programlar gibi ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir. Ayrıca her türlü yazılım ve programların da, DVD, DIVX, VCD, CD, MD, video kasetlerde, bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemelerinde (toner, kartuş, şerit v.b) ile her türlü kozmetik malzemelerinde, İç Giyim Ürünlerinde, Her türlü kişisel Bakım ürünlerinde cayma hakkının kullanılabilmesi için ürünlerin ambalajının açılmamış, bozulmamış, denenmemiş ve kullanılmamış olmaları şartı bulunmaktadır. Tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda tüketici cayma hakkını kullanamaz.

MADDE 8 - TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

 ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI'DAN talep edebilir ve her koşulda ALICI'NIN borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI'NIN oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

MADDE 9 - YETKİLİ MAHKEME

 İş bu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, bu değerin üzerindeki ihtilaflarda ürün/ürünleri satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Tüketici Mahkemesi bulunamayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir. Siparişin onaylanması halinde ALICI iş bu sözleşmenin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılacaktır.

“Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır.

1.1.2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere:

 * 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un değişik 22. maddesinin 5 ve 6. fıkrasındaki tüketici sorunları hakem heyetlerinin kararlarının bağlayıcı olacağına ilişkin üst veya tüketici mahkemelerinde delil olacağına ilişkin alt parasal sınır 1.191,52 TL,

* 1.8.2003 tarihli ve 25186 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, büyükşehir statüsünde bulunan illerde faaliyet gösteren il hakem heyetlerinin uyuşmazlıklara bakmakla görevli ve yetkili olmalarına ilişkin alt parasal sınır 3.110,58 TL’dir. İş bu Ön Bilgilendirme ticarî amaçlarla yapılmaktadır.”

 

SATICI                                              ALICI         TARİH
www.kamyonyedekparca.com